Ratusz Miejski w Kole

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła n/Wartą (SPMKnW) zostało zorganizowane w 2007 roku. Stało się kontynuatorem działań wcześniej istniejącego Towarzystwa Przyjaciół Miasta Koła. Od 2011 siedziba stowarzyszenia znajduje się w Ratuszu Miejskim przy ul. Stary Rynek 1 (pokój 204-205), w którym jest biuro stowarzyszenia i biblioteczka wydawnictw regionalnych. Stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z samorządem miejskim i powiatowym, placówkami kultury, szkołami, stowarzyszeniami kultury, regionalistami, organizując wspólnie sesje naukowe i popularnonaukowe, odczyty, wystawy, koncerty, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, czy też wydając publikacje.