Europejski Dni Dziedzictwa 2022

POŁĄCZENI DZIEDZICTWEM – to hasło przewodnie tegorocznej edycji. Hasło to zainspirowało zarząd stowarzyszenia do organizacji wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia im. Karola Szymanowskiego, Parafią Ewangelicko-Augsburską […]

Ratusz Miejski w Kole

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła n/Wartą (SPMKnW) zostało zorganizowane w 2007 roku. Stało się kontynuatorem działań wcześniej istniejącego Towarzystwa Przyjaciół Miasta Koła. Od 2011 siedziba stowarzyszenia znajduje się w Ratuszu Miejskim przy ul. Stary Rynek 1 (pokój 204-205), w którym jest biuro stowarzyszenia i biblioteczka wydawnictw regionalnych. Stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z samorządem miejskim i powiatowym, placówkami kultury, szkołami, stowarzyszeniami kultury, regionalistami, organizując wspólnie sesje naukowe i popularnonaukowe, odczyty, wystawy, koncerty, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, czy też wydając publikacje.